Cím: 6000 Kecskemét, Czollner tér 3-5.

 

A Piarista Rend működése 300 éves múltra tekint vissza városunkban. A 2014/2015-ös jubileumi tanév egyik kiemelkedő eseménye az óvodánk megnyitása volt. A Kecskeméti Piarista Óvoda építése az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretén belül, a „Nevelési intézmények fejlesztése” tárgyú pályázati kiíráson elnyert támogatásból valósult meg. Fenntartónk a Piarista Rend Magyar Tartománya Budapesten.

Óvodánk a kecskeméti Piarista Iskola, teljes nevén a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda része.

Az óvoda az intézmény Czollner téri telephelyén létesült, az Angolkisasszonyok egykori rendházának felújításával. A megújuló energiaforrásokkal ellátott modern épület kétszintes, tornaszobával, és az előírásoknak megfelelő kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. Az intézményben 3 csoportszoba került kialakításra. A vegyes életkorú csoportok a Pitypang, a Napraforgó és a Kamilla nevet kapták.

Az épületegyüttes külső környezete kertvárosi jellegű. A fent említett helyi adottságok nemcsak a fizikai átjárhatóságot garantálják az iskolába, hanem előremutatnak a szakmai együttműködés terén is. Ilyen ideális feltételekkel a kooperatív pedagógiai munka könnyen kivitelezhetővé válik.

A nevelőtestület hat óvónőből áll, munkájukat egy pedagógiai asszisztens és három dajka segíti.

A nevelési- oktatási folyamat napirendi tevékenységei során az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés érvényesül.  

A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekeket intézményünk gyógypedagógusa fejleszti, a gyermekek mozgásfejlesztését külső szakemberek látják el. A fejlesztéseket helyben biztosítjuk. Logopédusaink külső munkatársak.

Míg a gyermekek fizikai biztonságát az óvodát körbevevő falak biztosítják, addig érzelmi biztonságukat a történelmi múltra visszatekintő piarista lelkiség, és a „neveléssel evangelizálás” melletti elköteleződés adja.

Katolikus óvodánkban domináns értékként jelenik meg a hit, az Isten és az egymás iránti szeretet, a gyermekek és a családok szükségleteinek szolgálata.

Küldetésünk teljesítéséhez fontosnak tartjuk munkatársaink elkötelezettségét, a megbízhatóságot, és a minőségi munkára való törekvést, mely képes vonzóvá tenni a családok számára a hit örömét.