Sok labornak van profilja, például hogy mely tudományterületre, biológiára, kémiára, fizikára specializálódik elsősorban. Vagy hogy mely korosztályra. Ez nyilván nem kizárólagos, de ad egy irányt.

A kecskeméti Öveges Diáklabor fő profilja, specialitása, hogy felsős diákoknak komplex természettudományos mini projekteket kínál. Az ide érkező diákok tehát elsősorban nem az éppen tanult tananyaghoz tartozó tanulókísérleteket végzik el, például mérik meg a golyó gyorsulását a lejtőn, próbálják ki két anyag kémiai reakcióját. Ehelyett olyan összetett projektben vesznek részt, amelynek témája a mindennapi élet tapasztalataival függ össze, mint például a szennyvíz kezelése, és ehhez a mindennapi témához szereznek ismereteket és végeznek kísérleteket. Olyanokat, amelyek érinthetik a kémia, biológia, fizika és a földrajz területét is. Ennek a célja, hogy közelebb hozza a természettudományokat a diákokhoz, Az ismeret megszerzésével párhuzamosan élményt nyújtson nekik, ami kedvet hozhat a további elmélyüléshez.

Ezt a modellt német diáklaboroktól tanultuk. Az interneten kerestünk német laborok oldalain ilyen projekteket, majd megvásároltuk és lefordíttattuk azokat. Ezen tananyagok adaptálása és a végleges változat elkészítése még folyamatban van. Ezen felül hasonló mintára térségspecifikus tananyagokat is készítünk. A labor berendezése is ezen céloknak felel meg.

A második emeleti, Gyenes tér felőli oldalon alakítottuk ki a labor helyiségeit. Ez a szárny eredetileg is a természettudományos oktatást szolgálta (fizika, biológia), de idő közben több más funkciója is volt. Legutóbbi funkció szerint egy fizika és egy biológia szertár, a biológia előadó és a rajz terem esett áldozatul, került áthelyezésre. A labor kialakítása után is van külön fizika, kémia és biológia előadónk, így a labor kizárólag a tanulókísérleteknek ad helyet.

Kialakításra került egy labor tanári szoba, előkészítő és vegyszer raktár és egy öltöző a vendég diákoknak. Két 20 fős labort alakítottunk ki, amelyek hangszigetelő fallal elválaszthatóak illetve összenyithatóak. A két labor lényegében ugyanolyan felszereltségű, csak az elszívó fülke minőségében van különbség. Mindkét laborban öt tanulói szigetasztal van felszerelve gáz, víz, áram és internet csatlakozóval, a hatodik asztal a tanári asztal. Ott csak a vezérlő panelek kaptak helyet, kísérletezéshez szükséges vezetékek, csatlakozások nem. Ez is azt jelzi, hogy ebben a laborban a tanár nem mutat be kísérleteket, itt a diákok kísérleteznek.

Az Öveges Laborkönyv részletesebben is bemutatja a labort.

Az Öveges Diáklabor tagja a Magyarországi Diáklaborok Egyesületének.

Kapcsolat: Lévai Zita Mariann laborvezető - laborvezeto@kecskemet.piarista.hu