A laboratóriumi munka rendje

 1. A laboratóriumi tantermekben a gyakorlatok alatt csak a gyakorlatvezető tanár, a laboráns, a kísérő tanár és a gyakorlaton résztvevő tanulók illetve a laborvezető engedélyével rendelkező személyek tartózkodhatnak.
 2. A tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása mindenki számára kötelező.
 3. A gyakorlaton résztvevők a fegyelmezetlenségből vagy szándékosan okozott károkért anyagi felelősséggel tartoznak.
 4. A laboratóriumi termekbe a tanulók csak tanári engedéllyel léphetnek be, a terem elhagyása is csak bejelentés és engedély után lehetséges.
 5. A laboratóriumi teremben a tanuló a kijelölt helyét engedély nélkül nem hagyhatja el, a felmerülő problémát kézfeltartással jelezze.
 6. A gyakorlat során adódó problémákat a gyakorlatvezető tanár felé azonnal jelezni kell (baleset, meghibásodás, rongálás). A gyakorlatvezető a laborvezetőnek jelenti azt, valamint szükség szerint közreműködik a probléma elhárításában és a jegyzőkönyv felvételében.
 7. A laboratóriumi tanterembe táskát, kabátot, mobiltelefont és egyéb személyes tárgyakat bevinni tilos, ezek tárolása az öltözőhelyiség zárható szekrényeiben történik. Az épületbe behozott nagy értékű eszközökért felelősséget nem vállalunk. A gyakorlat elvégzéséhez szükséges minden eszközt a labor biztosít a tanulók számára.
 8. A gyakorlatokon kötelező a helyszínen kapott köpeny viselése (begombolva), e nélkül a gyakorlat nem kezdhető el. Védőszemüveg, védőkesztyű viselése a gyakorlatok előírásai szerint kötelező. A nem megfelelő haj-és ékszerviselet balesetforrás lehet. A hosszú hajat össze kell kötni.
 9. A laboratóriumi tanteremben étkezni és inni szigorúan tilos, erre a szünetekben az öltözőhelyiségekben van lehetőség. A kísérletekhez használt élelmiszerek vegyszernek tekintendők, elfogyasztásuk szigorúan tilos!
 10. A Bunsen-égő/borszeszégő begyújtásához kérjenek a tanulók tanári segítséget. A nagyobb értékű eszközök be/kikapcsolásához kérjék a tanárok segítségét.
 11. A kísérletek során keletkező hulladékokat csak a megfelelő módon és az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. A veszélyes hulladékokat (savakat, lúgokat, szerves oldószereket stb.) a kijelölt gyűjtőedényben gyűjtsük. A vegyszermaradványokat ne tegyük vissza a tárolóedénybe.
 12. A gyakorlat végén a tanulók minden eszközt a munkaterületen rendben hagynak.
 13. A gyakorlatok végeztével ellenőrizzék, hogy a villany- gáz- és vízcsapokat elzárták-e.
 14. A gyakorlatvezető/kísérő tanár átadja a laboratóriumi tantermet a laboránsnak, a csoport csak ezután hagyja el a termet.
 15. A tanulóknak az előkészítőbe/ vegyszerraktárba és a tanári helyiségbe engedély nélkül belépni szigorúan tilos.

Öltöző rendje

 1. A kabátokat, táskákat, egyéb személyes tárgyakat a zárható öltözőszekrényekben kell elhelyezni. A kulcsot a kísérő tanárnak kell leadni, a szekrényekben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A laborgyakorlat befejezése után a szekrényeket kérjük rendben hagyni, a kulcsok maradjanak a zárban. A kulcsokért az itt tartózkodás ideje alatt a kísérőtanár felel.
 2. Étkezni kizárólag az öltözőhelyiségben és kulturáltan lehet. Étkezések előtt mossunk kezet. A hulladékot, szemetet a kijelölt gyűjtőedénybe tegyük.

 

Épület rendje

 1. Mivel az épületben tanítás folyik, kérjük, hogy a folyosókon csendben és kulturáltan közlekedjenek. A folyosón szaladgálni tilos, az udvaron és a tetőteraszon a diákok csak a kísérő tanárok felügyelete alatt tartózkodhatnak. Az épületet engedély nélkül elhagyni tilos. Az ebédlőbe az öltöző elhagyása után csak szervezetten, fegyelmezetten tanári kísérettel lehet átvonulni.
 2. Az iskola házirendje –mely az iskola honlapján elérhető- az ide érkező minden diákra és kísérő tanárra is vonatkozik.
Csatolt fájl