2018. január 22-én az NTP gyakorlaton a talajerózióhoz, a folyók munkavégző képességéhez kapcsolódó terepasztalos gyakorlatokat végeztünk.

Modelleztük és összehasonlítottuk a csapadékleöblítést kisebb és meredekebb lejtésű területeken, vizsgáltuk a növényzet és a kőzetminőség szerepét a talaj lehordódásában. A szintvonalakkal párhuzamos és azokra merőleges csapadékbarázdák tanulmányozásával a mezőgazdaság, a talajművelés jelentőségét is értelmeztük.

 A hegyvidéki, bevágódó folyók pusztító munkáját, a meanderező, kanyarulatokat kialakító és a sík vidéki, alföldi folyók munkáját is modelleztük, vizsgáltuk. Az egyes szakaszjellegeket összehasonlítva megfigyelhettük a folyóerózió jellegét, erejét. Utaltunk a természeti környezet és társadalom szoros kapcsolatára, az ember természetátalakító tevékenységére is. Az említett földrajzi példákat az atlasz alapján is azonosítottuk, tudatosítottuk.

Iványosi-Szabó Andrea labortanár

 

Esemény dátuma: 2018.01.22. - 2021.02.01.