2018. március 25-27. között háromnapos biológiatanároknak szóló továbbképzésen vettünk részt az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) tudománynépszerűsítésért és tanári továbbképzésekért felelős laboratóriuma (ELLS Learning LAB) szervezésében a németországi Heidelbergben.

A jelen továbbképzés témája a genetikai információ tárolásáért felelős molekulával, a DNS-sel történő laboratóriumi munka volt. A kurzus címe The molecule of life: decoding the message of DNA (Az élet molekulája: a DNS üzenetének megfejtése) volt.

A képzés során Heidelberg város bemutató-laboratóriumában (ExploHeidelberg Teaching Lab) egy laborgyakorlat keretein belül alapvető molekuláris biológiai eszközökkel (polimeráz láncreakció – PCR, enzimatikus emésztés) jártunk utána egy „beteg” mintája nyomán, hogy honnan szedhette össze az állítólagos fertőzését (kilincs, mellékhelyiség, fürdőszoba). Továbbá bepillantást nyertünk az újgenerációs szekvenálási eljárások világába a mintaelkészítéstől az adatelemzésig (Nanopore), és Vladimir Benes vezetésével bejártuk a központi genomikai laboratóriumot.

A továbbképzésen számos európai ország biológiatanára gyűlt össze, ahol posztereken bemutathattuk a témához kapcsolódó módszertani ötleteinket, valamint lehetőségünk volt szakmódszertani és szakmai kérdések megvitatására, eszmecserére.

A kurzuson való részvételünket az EMBL utazási ösztöndíjjal támogatta.

Kiss Ildikó, Harazin András