2023. december 11-én zajlott iskolánkban a "Clean, green future through STEM-sport clubs" Erasmus plus - Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2020-1-NO01-KA202-076537 projekt multiplikátor rendezvénye, amelyre a város vezetése, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara, vállakozások, köznevelési és szakképzési intézmények kerültek meghívásra. 

A program során a résztvevők betekintést nyerhettek a laborfoglalkozásokba. A Czollner téri telephelyünkön elsősorban a mérnöki és műszaki területhez kapcsolódó eszközöket és foglalkozásokat tekinthették meg a vendégek. A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium diákjai vettek részt két csoportban foglalkozásokon: az egyikben famegmunkálás történt, többek közt esztergagépekkel készítettek tárgyakat a technika teremben Unimat eszközök segítségével. A másik teremben járműépítés folyt: az Infento készletből építettek rollert.
A Piaristák terén lévő Öveges Diáklaborban a Piarista Gimnázium diákjai mutattak be projektelemeket a vendégeknek. Az egyik felében kémiai laborgyakorlat zajlott, ahol vízvizsgálat, szennyvíztisztítás történt többek közt. A másik laborban elsősorban a digitális eszközök használatát mutatták be, robotkart, 3D nyomtatókat, szkennereket, valamint Microbit készlet, Lego és Arduino robotok programozását.

A kötetlen beszélgetés után a rendezvényt Gaál József városunk alpolgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a város és egyben a kereskedelmi és iparkamara elsődleges célja, hogy Kecskemét innovatív és jövőbetekintő legyen. Ehhez fontos, hogy olyan együttműködések és összefogások alakuljanak ki, amelyek ezt a célt szolgálják, és megalapozzák a diáklaborok által létehozott klubok létjogosultságát. 

Mikulás Domonkos igazgató úr ezek után bemutatta a most záruló Erasmus plusz projekt eredményeit,
és beszélt a diáklaborok helyzetéről, együttműködési lehetőségeikről. Felhívta a figyelmet, hogy ezek a klubok és diáklaborok nagyban hozzá tudnak járulni a pályaválasztás előtt állók döntéséhez, továbbá a felsőoktatás és vállalkozások igényeit is ki tudja szolgálni, amennyiben ismertek. Ennek adott teret a rendezvény utolsó része, amikor kiscsoportban tudtak a résztvevők egyeztetni arról, hogy milyen valós igényei vannak a piaci szereplőknek, felsőoktatásnak és köznevelési-, szakképzési intézményeknek, amelyek az együttműködést tudják erősíteni. 

Tartalmas és konstruktív napot tölthettünk el a meghívott vendégeinkkel.   

The multiplier event of the Erasmus plus "Clean, green future through STEM-sport clubs" - Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2020-1-NO01-KA202-076537 project took place in our school on 11th December 2023 where the city administration, the county chamber of commerce and industry, businesses, public education and vocational training institutions were invited.

The programme offered participants an insight into the laboratory activities. At our premises in Czollner Square, guests were able to explore tools and activities mainly related to engineering and technology. Students from the Bányai Júlia Secondary School in Kecskemét took part in activities in two groups: one of them was woodworking, including making objects with lathes using Unimat tools. In the other room, they built a scooter from the Infento kit. In the Öveges Student Lab at Piaristák Square, students from the Piarist Secondary School presented project elements to the guests. One group took part in a chemistry lab exercise, where they tested water and treated wastewater. In the other lab, they mainly demonstrated the use of digital tools, robotic arms, 3D printers, scanners, as well as programming Microbit kits, Lego and Arduino robots.

After an informal discussion, the event was opened by József Gaál, Deputy Mayor of Kecskemét, who emphasized that the primary goal of the city and the Chamber of Commerce and Industry is to make Kecskemét innovative and forward-looking. To this end, it is important to create partnerships and alliances that serve this goal and establish the legitimacy of the clubs created by the student labs.

Mr Domonkos Mikulás, Director, presented the results of the Erasmus plus project, which has just ended, and spoke about the situation of the student labs and their cooperation possibilities. He pointed out that these clubs and student labs can make a major contribution to the decision making process for people about to choose a career, and can also serve the needs of higher education and businesses, if they are known. The last part of the event provided an opportunity to discuss in small groups the real needs of market players, higher education and public education and training institutions, which could strengthen cooperation.

We had a rich and constructive day with our invited guests.

/sites/default/files/styles/tartalom_kep/public/2023-12/IMG_4429.JPG?h=387374a6&itok=MArTPL4c