Részlet a kollégium házirendjéből:

 • „A tanuló kollégiumi elhelyezéséről a nevelőtestület javaslatára a férőhelyek száma és az esetleges kizáró okok figyelembevétele után az igazgató dönt.
 • A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, a tagsági kollégiumi jogviszony minden tanév végén automatikusan megszűnik, ezért a felvétel iránti kérelmeket évente meg kell újítani.
 • A kollégiumi jogviszony tagsági viszonyának megújítására vonatkozó kérelmeket tárgyév június 15-ig kell benyújtani.
 • A felvétel elutasítása esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja.
 • A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz az iskola igazgatójához kell benyújtani.
 • A tanuló tanév közben is kérheti felvételét.
 • A kollégiumi tagsági viszony megszűnik, ha
 1. tanév közben a tanulót elbocsátják az iskolából,
 2. a kollégium házirendjének ismétlődő, súlyos megszegése következményeként,
 3. a szülő kérésére előzetes egyeztetés után.  
 • A kollégiumi tagsági viszony megszűnésekor a tanulónak ki kell tölteni az intézményben rendszeresített kijelentkezési lapot, és azt minden szükséges aláírás megszerzése után a titkárságon le kell adnia.”