Név Beosztás Szak
Mikulás Domonkos igazgató matematika, német
Gyurcsányi Emilia igazgatóhelyettes biológia-kémia
Gere Lajosné intézményegység-vezető biológia
Vargáné Csűri Bernadett tagozatvezető-helyettes angol
Agócs Andrea tanár szociálpedagógus, katolikus hitoktató, mentálhigiénés szakember
Bakonyiné Száraz Rita tanár magyar
Bezsenyi Boglárka tanár német, kémia
Bimbó Andrea tanár német
Borbély Beáta tanár angol
Bukovszki Erika tanár matematika-angol
Dr. Naszódyné Tóth Ágnes tanár magyar, francia
Fehérvári Gábor tanár hittan, ének-zene
Gáspár Judit tanár történelem - régészet
Hardiné Udvarhelyi Angelika tanár angol
Hürkecz Gyöngyi tanár rajz-vizuális kultúra, mozgókép-médiakultúra
Iványi Gabriella tanár biológia-környezettan
Iványosi-Szabó Andrea tanár földrajz-történelem
Jauchné Biró Anita tanár francia-német
Kallai Zoltánné Margit tanár könyvtáros /magyar-orosz szakos ált isk. tanár/
Keresztes Anikó tanár angol nyelv
Kernya Martin tanár biológia, kémia
Kiss Ildikó tanár biológia, angol, hittan
Kőrös Henriett tanár testnevelés
Kovács András Sch.P. tanár matematika, fizika
Lengvári Csaba SchP tanár Történelem, matematika, hittan
Lévai Zita Mariann tanár kémia, fizika, matematika, laborvezető
Mikulásné Ferencz Zsuzsanna tanár matematika - fizika - német
Milinszki-Lehoczki Lili tanár iskolapszichológus
Nagy Attila Sch.P. tanár történelem, földrajz, hittan, lelkipásztori felelős
Nyeste Pál Sch.P. tanár matematika - fizika
Rokolyáné Pataki Anikó tanár angol
Sipőcz Brigitta tanár latin
Soós Zoltán Ferenc tanár matematika, francia
Szabó Dániel Sch. P. tanár történelem, hittan
Szakálné Harkai Rita tanár történelem, hittan
Talmácsi József tanár német
Tősér Anna tanár magyar, francia
Turjánszkyné Tapodi Katalin tanár magyar
Vazul Attila Márton tanár testnevelés
Zákányi Erika tanár biológia, kémia