A Piarista Általános Iskola felső tagozata külön telephelyen, a Czollner tér 3-5. szám alatt működik. A négy évfolyamon általános tanterv szerint folyik a nevelés-oktatás, melyet igyekszünk korszerű eszközökkel, módszerekkel és eljárásokkal színesebbé és hatékonyabbá tenni. Az órákon napi rendszerességgel használjuk a modern digitális eszközöket (interaktív tábla, tabletek), és a frontális mellett egyre nagyobb teret kapnak a kooperatív munkaformák, a páros és csoportmunka, illetve a gyógypedagógusok és a pedagógiai asszisztens bevonásával a kéttanáros óravezetés. A tanórai tevékenységeknek hatékony kiegészítői a kihelyezett órák, a múzeumpedagógiai és laborfoglalkozások, üzemlátogatások és projektfeladatok, melyekben a diákok szívesen és aktívan vesznek részt. 

A tehetséggondozást szolgálják szakköreink. A mindennapos testnevelés az órarendbe beépített három (ötödik évfolyamon öt) testnevelésórán és két választható, délutáni sportfoglalkozás keretében valósul meg. Focicsapatunk eredményesen szerepel a Bozsik-kupa fordulóin. A túrázni vágyóknak egy- és többnapos természetjáró kirándulásokat, táborokat szervezünk.

Tanulási és egyéb nehézségekkel küzdő tanulóinkat fejlesztő foglalkozások keretében, valamint a tanórán nyújtott egyéni odafigyeléssel, differenciálással, méltányos számonkéréssel segítjük.

Ugyancsak hangsúlyt fektetünk a lelki nevelésre, mely a rendszeres szentmiséken túl változatos programokon keresztül valósul meg. Tanulóink érett, felelős felnőtté válását segítik a - túlnyomórészt volt diákjaink által vezetett - cserkészfoglalkozások.

Tanulóink pályaválasztását és továbbtanulását pályaorientációs foglalkozásokkal és az egyéni tanácsadással támogatjuk, melynek köszönhetően minden diákunk felvételt nyer az általa megjelölt intézmények valamelyikébe: sokan gimnáziumunkban folytatják tanulmányaikat, a többiek pedig a város és a környék gimnáziumaiban, szakgimnáziumaiban és szakközépiskoláiban tanulnak tovább.