Mi, piaristák, szerzetesek és világiak,„az igazság munkatársai" Kalazanci Szent Józsefhez hasonlóan úgy érezzük: Krisztustól és az egyháztól küldetést kaptunk arra, hogy a nevelés által evangelizáljunk. A gyermekeknek és a fiataloknak, különösen a szegényeknek, kiskoruktól fogva az evangéliumot hirdetjük a nevelés által, a hit és a műveltség - „a vallásos élet és a tudomány" - közötti egység megteremtése révén. Kiemelt figyelmet fordítunk a ránk bízott gyermekek lelki fejlődésére.

A tanév folyamán nagyon sok lelki programot szervezünk:

  • Veni Sancte
  • Elsőáldozás
  • Patrocínium
  • Adventi lelki programok 
  • Mikulás napi szentmise
  • Nagyböjti lelki programok 
  • Diákmisék, évfolyammisék

Nevelésünkben, oktatásunkban arra törekszünk, hogy a hagyományos módszerekből megtartsuk mindazt ami jó, hatékony és értékes. Ám minden új és korszerű iránt fogékonyak vagyunk, és alkalmazzuk is a gyakorlatunkban.

 Számunkra a gyermekek kompetencia szemléletű (képességfejlesztő) oktatása és nevelése már a hétköznapi oktatás része.

Idegen nyelvet - angolt, igény szerint németet 4. osztálytól tanítunk.

Iskolánkban egyaránt nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is. Különösen a matematika területén. A felzárkóztatásban a tanítóink gondoskodásán túl több fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és külön gyermekvédelmi felelős is segíti a rászoruló gyermekeket. Az iskolánkban van lehetőség mozgásterápiára, logopédiára a szakértői vélemény alapján.

Valljuk, hogy minden ember tehetséges valamiben. Ezért igyekszünk lehetőségeket teremteni, hogy a gyerekek felfedezhessék, megmutathassák, kibontakoztathassák tehetségüket az órai munkában, a szakkörökön, tanulmányi- és sportfoglalkozásokon, versenyeken.

Szakköreinket a gyermekek érdeklődését figyelembe véve a tudomány és a kultúra széles területeiről választjuk.

A hangszeres zene és az énekhang varázsa mindennapjaink fűszere. Az általános iskola első osztályától az M. Bodon Pál Zeneiskola tanárai oktatnak szolfézst iskolánk épületében. Zenei ismereteik és adottságaik szerint különböző hangszertanulási lehetőségek közül is választhatnak a gyermekek.

 

Elérhetőségeink:

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.

Telefon: 06-76-506-912