2012. 09. 15.

A pálosszentkúti iskolai zarándoklatainkat 2004-től szervezzük meg. Ez volt a kilencedik alkalom. Idén majdnem 500-an (diákok, pedagógusok és öregdiákok) indultunk el a Mária-búcsújáróhelyre. Gimnáziumunk zarándoklatába, a múlt évihez hasonlóan, ez alkalommal is bekapcsolódtak a Szent Imre és a Piarista Általános Iskola nyolcadikos diákjai, tanárai is.

Háromféle módon indult zarándokmenetünk Pálosszentkútra: 

  • 50 km-es gyaloglás (Kecskemét - Pálosszentkút távolság)
  • 25 km-es gyaloglás (Bugac - Pálosszentkút távolság)
  • 50 km-es kerékpározás.

Az 50 km-t gyaloglók idén is kiváló menetidőt teljesítettek: éjfélkor indultak az iskolánk előtti térről (majd hosszú órákon keresztül esőben mentek!), s a leggyorsabbak 10.20-ra érkeztek meg a pálos kegyhelyhez. A 25 km-t teljesítők két csapatban indultak Bugacról, s mintegy 5,5 órás kényelmes tempójú gyaloglás után jutottak célba.

Zarándokprogramunknak fontos lelki része volt délután Jávorka Lajos tiszakécskei plébános atya rekollekciós előadása fiataljainknak, valamint az esti zarándokmise, melyen a főcelebráns szintén Lajos atya volt.

Hálásan köszönjük a pálos szerzetesek vendégszeretetét. Köszönet iskolai zarándoklatunk főszervezőjének, Suba Adrienne igazgatóhelyettesnek, valamint a túravezetőknek: Kovács András SchP, Mikulás Domonkos, Valaczka Ilona és Gáspár István tanárkollégáinknak. Köszönet Szabó István SchP házfőnök úrnak, aki autóskísérettel biztosította nagy létszámú zarándoklatunkat, továbbá a diákokat elkísérő osztályfőnököknek és minden pedagóguskollégának, öregdiáknak és szülőnek, akik bekapcsolódtak ebbe a szép zarándokprogramunkba.

Nagy Attila SchP ig.

 

Submitted by nagy.attila on