2023. 06. 13.

Úrnapja alkalmából évente körmenetet hirdet a főplébánia, melyen városunk katolikus híveinek többsége képviselteti magát. Tőlünk, piaristáktól diákok, szülők, pedagógusok, öregdiákok és a Szentháromság Piarista Plébánia hívei vettek részt a városi körmeneten. A körmenettel tanúságot szerettünk volna tenni az Oltáriszentségben valóságosan jelen lévő Jézus Krisztusról, Isten fiáról, aki életáldozatával (értünk adott testével és vérével) megváltott minket. 

Köszönjük szépen minden "piarista színekben" résztvevőnek a részvételét. Kiemelt köszönet illeti a Piarista Iskola műszaki stábját és a plébánia sekrestyéseit, akik idén is nagyon szépen megépítették a körmenet harmadik, "piarista" oltárát/állomását. 

Nagy Attila SchP - lelkipásztori felelős

Submitted by nagy.attila on