2020. 06. 04.

Tagozatunkról az elmúlt évek során több évfolyam diákjai - legutóbb a jelenlegi nyolcadikosok - voltak részesei a Határtalanul programnak, melynek keretében felkeresték a trianoni határokon túli magyar emlékeket, és találkoztak határon túli magyar diákokkal. Azt szerettük volna, hogy amint ezek a kirándulások, úgy az idei kerek évfordulóról való megemlékezés is egyszerre idézze fel a múlt máig fájó, de nem feledhető emlékeit, hívja fel a figyelmet a jelenben is meglévő, közös magyar értékekre, és nyisson távlatot egy bizalomteli jövő felé.

Februárban négyfordulós iskolai csapatversenyt indítottunk, mely lehetőséget kínált arra, hogy a 100 évvel ezelőtti politikai események felidézésén túl bemutassuk mind a történelmi és a mai Magyarország, mind a Kárpát-medence magyarságának szellemi értékeit, kimagasló kulturális és sportteljesítményeit, valamint tudatosítsuk, hogy bár hét-nyolc különböző ország lakói vagyunk, mégis mind magyarul beszélünk, és ugyanannak a nemzetnek a közösségéhez tartozunk. Két forduló lebonyolítása után a járványügyi veszélyhelyzet miatt a vetélkedő egyéni versennyé alakult át, de úgy, hogy az egyénileg elért pontszámok az osztály pontszámát is gyarapították. A III-IV. fordulóban minél többen készítették el a feladatokat, és küldtek be jó megoldást, annál több pontot szerzett az osztály. Persze ügyeltünk a méltányosságra és igazságosságra: az ötödikesek könnyített feladatokat kaptak, illetve az osztályok összesített pontszámát minden esetben elosztottuk az osztálylétszámmal, és az így kapott átlag lett az osztálypontszám. Az egyéni teljesítményeket tantárgyi 5-össel, pluszponttal jutalmaztuk.

Nagy köszönet mindenekelőtt Kozicz János tanár úrnak, aki a lelke és motorja volt ennek a vetélkedőbe ágyazott megemlékezés-sorozatnak, továbbá minden kollégának, akik a vetélkedő szervezésében, a diákok ösztönzésében, a feladatlapok összeállításában-javításában részt vettek.

Az alábbi kis videóban bemutatjuk a közelmúlt és a jelen nemzetegyesítő törekvéseit, áttekintést adunk házi versenyünk főbb témáiról, végül összefoglaljuk az egyes fordulók pontszámait és az összesített eredményeket. A győzteseknek és minden résztvevőnek gratulálunk! A videó elkészítését Kozicz János és Anka Gyula tanár úrnak köszönjük!

Telek Péter Pál tagozatvezető

Submitted by telek.peterpal on