2023. 05. 22.

Az elmúlt időszakban több nemzetközi és hazai csoport is ellátogatott iskolánkba, hogy részesei legyenek a mindennapoknak, azon belül is ízelítőt kapjanak abból a munkából, amit a STEM / MTMI (matematika, természettudományok, mérnöki tudományok és informatika) területén végzünk.

Olotból általános iskolás csoport érkezett hozzánk, akik kecskeméti társaikkal az iskolai foglalkozásokon túl az Öveges Diáklabor világával is megismerkedhettek és kísérleteket végezhettek.

Granadából egy gimnazista csoport érkezett a Szegedi Piarista Gimnáziumba, akik szintén kíváncsiak voltak arra, hogy mi a titka annak, hogy Kecskeméten ennyi diákunk ér el jó eredményeket és szeretik a természettudományos területeket. Az élménydús laborfoglalkozások az ő érdeklődésüket is felkeltette és élményekkel teli mentek haza. 

A Budapesti Piarista Gimnázium legfiatalabb évfolyama Kecskemétre tervezte a tanulmányi kirándulását, hogy ők is testközelből lássák és tapasztalják meg a labor nyújtotta lehetőségeket. Egy teljes osztály lelkesedett és ásta bele magát a kísérletezés rejtelmeibe, hogy aztán tapasztalataikat örömmel osszák meg az otthoni társaikkal. 

Pamplona egyik piarista iskolájának igazgazgatója és tanára látogatott el hozzánk, hogy a különböző együttműködések lehetőségeiről egyeztessenek. Természetesen a laborfoglalkozásokon ők is részt vettek. 

Csehországból, a Základní škola Veselí nad Moravou iskolából két kolléga ezen a héten job-shadowing keretében gyűjti a tapasztalatokat iskolánk általános iskolájában és gimnáziumában. Együtt vesznek részt a különböző tevékenységeken és foglalkozásokon a diákokkal, hogy azután otthon tudják kamatoztatni a megszerzett tudást. 

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy minden labor foglalkozáson és feladatokban diákjaink önkéntesen állnak rendelekzésünkre és segítik az Öveges Diáklabor és az iskola munkáját annak érdekében, hogy minél többen tudomást szerezzenek tevékenységeinkről. 

 

Recently, several international and national groups have visited our school to be part of our daily life and to get a taste of the work we do in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

A group of primary school pupils from Olot came to visit us and, in addition to the school activities, they were able to learn about the world of the Öveges Student Lab and carry out experiments with their peers from Kecskemét.

A group of high school students from Granada came to the Piarist Secondary School in Szeged, who were also curious to know the secret of why so many of our students in Kecskemét achieve so many good results and love science. They were also fascinated by the exciting lab activities and went home full of experiences. 

The youngest class of the Piarist Secondary School of Budapest planned a field trip to Kecskemét to see and experience the lab first hand. An entire class was enthusiastic and immersed in the mysteries of experimentation, and were eager to share their experiences with their peers back home.

The headmaster and a teacher of a Piarist school in Pamplona visited us to discuss the possibilities of different collaborations. Of course, they also participated in the laboratory sessions. 

This week, two colleagues from the Czech Republic, Základní škola Veselí nad Moravou school, are job-shadowing in our school's primary and secondary schools. They are taking part in activities and workshops with the students so that they can share their knowledge at home.

We are proud that in all lab activities and tasks, our students volunteer their time to help the Öveges Student Lab and the school to make our activities known to as many people as possible.

Submitted by borbely.beata on