Projekttalálkozó Csehországban
2023. 11. 11.

2023. november 7-8-án a csehországi Pardubicében zajlott a "Clean, green future through STEM-sport clubs" - Erasmus plus - Cooperation for innovation and the exchange of good practices - 2020-1-NO01-KA202-076537 projekt utolsó mobilitása, projekttalálkozója. A találkozón ketten vettünk részt, és részünkről kettős célja is volt a programnak: a projekt lezárásának előkészítése és visszatekintés, valamint a jövőről való gondolkodás. Mindennek keretet adott a pardubiceki iskola és picit a város megismerése, szakmai kapcsolatok ápolása, és érdekes programok, látogatások is segítették, hogy eredményes legyen ez a két nap.

Visszatekintés

A projekthez a chemnitzi partner meghívására csatlakoztunk. Az a téma vonzott bennünket, hogy hogyan lehet STEM (MTMI) klubokat szakköröket működtetni úgy, hogy abba külső partnereket is bevonunk. A projekt nevében a "STEM-sport clubs" szerepel, ami arra utal, hogy ahogy diákok sportolni járnak, ahogy motiváltak a sportra, például mert élvezetes számukra, leköti őket, ugyanúgy járhatnak STEM klubokba, mert ez ugyanúgy lehet érdekes számukra.

A projekt során megismertük a résztvevő szervezetek gyakorlatát, ezeket meg is jelentették, megjelentettük a projekt honlapján. Ha nem is olyan gyakorlatokat láttunk, amelyeket egy-az egyben át tudnánk venni, mindenképp sok gondolatot ébresztett, segítette a saját gyakorlatunk fejlesztését. Berlinben két kollégánk diáklaborokat látogatott 2022 márciusában, diákjaink 2022 őszén Veronában és környékén vettek részt pályaorientációt segítő foglalkozásokon a résztvevő hat ország diákjaival közösen. Szintén diákokkal közösen ismerkedtünk a horvátországi partner iskola gyakorlatával, ismét valós ipari kapcsolatok bevonásával, betekintve a STEM terület alkalmazási területeire (beszámolók a program napjairól: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek). Számunkra nagyon érdekes volt, hogy két iparkamarához kapcsolódó szervezet is a konzorcium tagja volt: az ú munkájukat, kötődésüket az oktatáshoz ismerhettük meg a 2022 őszi veronai és a 2022 januári České Budějovice-i projekttalálkozón. Mivel ők főleg kis- és középvállalatokat segítenek, persze emellett nagyobb cégeket is, az érdekes számunkra a pályaorientációval kapcsolatos igények  és együttműködési lehetőségek voltak. A Dugo-Selo-i (Horvátország) iskola megismerése mellett más projekttalálkozókon a norvégiai Odda és most a csehországi Pardubice iskoláival is ismerkedtünk. Németországban Chemnitzben egy közhasznú szervezet által fenntartott, diáklaborokat is működtető intézmény STEM tevékenységvel találkoztunk. Ezek a találkozások mind segítettek saját gyakorlatunkra való reflektálásban, új ötletek behozatalában. És persze Kecskeméten is volt projekttalálkozó, ahol a migyakorlatunkat mutattuk be a partnereknek.

Az Erasmus plusz projekt két szellemi treméke a résztvevők gyakorlatának áttekintése és bemutatása, elemzése, és egy e-learning platform, ami hamarosan kész is lesz. Ez a STEM klubok alapításához, működtetéséhez nyújt segítséget. Mindez, és a projekt tevékenységeinek bemutatása elérhető a stemclubs.eu honlapon.

A folytatásról

A projekt kapcsán a jövőről két irányban is gondolkodunk. Az egyik, hogy szeretnénk-e közösen újabb pályázatot benyújtani. A másik, hogy a felhalomozott tudást és kapcsolatokat hogyan tudjuk kamatoztatni, tovább használni.

Az első témában az a fő kérdés, hogy mi a mi szükségletünk, amire egy közös projekt válaszokat adhat, és hogy mi a többi partneré, hol találunk közös pontokat, érdekeket. Az Erasmus plusz projekt jelentősen változott. Az iskolai mobilitási tevékenységek jórészt áttevődtek a KA1-es pályázati kategóriába, ahol akkreditációval rendelkezünk. A KA2-es kategóriában nagyobb lett a szabadság a pályázat megvalósításában, de sokkal nagyobb hangsúly helyeződik a hatásra. Mi történik, mi változik a projekt eredményeképp, milyen hosszabb távú hatások várhatóak? Azaz a projekt alatt megvalósuló mobilitások, tevékenységek nem önmagukban, hanem a hatásukban fontosak. Számunkra érdekes lehet a szakképzéssel s foglalkoz iskolákkal és iparkamarákkal való együttműködés, amennyiben például ennek következményeként három év múlva stabil nemzetközi együttműködés alakul ki vállalkozásokkal, iskolákkal, amiben diákok nemzetközi kutatási, innovációs projektjei, kompetenciafejlesztése valósul meg. Ha megtaláljuk az oktatási intézmének közös érdekeit ezen a területen. Ha mindezt integrálni tudjuk a tantervinkbe, tehetséggondozó munkánkba, elsősorban a pályaorientációra figyelve. Ha ennek során együttműködések alakulnak ki. Valós együttműködések, ahol nem csak megosztjuk gyakorlatainkat, hanem közösen fejlesztjük, közöset hozunk létre. Ha ezáltal az Öveges DIáklabor fenntarthatóságát is segítjük vállalati és oktatási együttműködésekkel, források bevonásával. Felmerült közös témaként az ENSZ 17 fenntarthatósági céljával való közös projekt indítása is, ami illeszkedhet iskolánk programjához és az Öveges Diáklaborhoz is.

A felhalmozott tudást és kapcsolatokat a Selye János DIáklaborhálózat kapcsán és az iskola működésében is tudjuk hasznosítani. Minden partnerben megvan a nyitottság a kapcsolat megtartására, akár közös diák-programok megvalósítására, akár más jellegű szakmai kapcsolatra, a kapcsolati háló használatára. A norvég partneriskola például szívesen működik együtt közös online német órák tartásában. A cseh iparkamarai szervezet is jelezte, hogy esetleges iskolai együttműködésekhez szívsen segít kapcsolatok találásában saját hálózatukban.

Pardubice

A projekttalálkozót szervező iskola elsősorban kémia orientációjú, de képez fodrászukat, kozmetikusokat és tűzoltókat is. Korszerűen felszerelt, tágas laborokkal rendelkezik a kémia, biológia különböző területeihez kapcsolódóan. Fel is merült bennünk, hogy miért nem a szakképzés laborjai működnek jellemzően nyitott diáklaborokként, ahol eleve jó infrastruktúra áll rendelkezésre. Vannak persze erre válaszok, és sok előnye is van a mi gyakorlatunknak, hisz más perspektívából nézzük mi gimnáziumból a pályaorientációt, természettudományos nevelést. Érdemes a saját erősségeinket ebben megfogalmazni és kamatoztatni.

A laborok megtekintése mellett kis "molekuláris gasztronómiai" élményben is volt részünk, cseh kollégáink jóvoltából kóstolhattunk különböző étkeket.

A második nap megtekintettük a szeptemberben indult Sféra természettudományos központot. A nevét onnan is kapta, hogy a kecskeméti TIT élményközpontban is látható interaktív földgömb is működik benne, kiegészítve körülötte körben vetített felületekkel. Ez számtalan információ megosztására, vizualizálására teszi alkalmassá. Az uniós és cseh állami forrásból (építése átszámolva több mint 2,5 Mrd forint, az oktatási része közel 1,4 Mrd forint) újonnan, régi ipari környezetben létrehozott intézmény nem csak építészetileg izgalmas. Az intézmény nem a sokfelé látható "élményközpont", hanem kifejezetten diáklaborok működnek benne. A régió iskoláinak csoportjait fogadja délelőttönként, délután és hétvégén pedig nyitott programokat is biztosít. Van benne technológia: ruhakészítés, fa- és fémmegmunkálás műhely, dizájn, 3D nyomtatás, virtuális valóság és robotika labor, valamint biológia, kémia, fizika laborok is. A profiljuk most alakul ki, és nagy kérdés számukra is a működés fenntarthatóvá tétele. Jelenleg ehhez a régió önkormányzatai járulnak hozzá.

Mikulás Domonkos igazgató, Borbély Beáta projektkoordinátor

/sites/default/files/styles/tartalom_kep/public/2023-11/20231108_102016.jpg?h=f55735ec&itok=dnNfZn_S
Submitted by mikulas.domonkos on