2020. 12. 04.

Záró rendezvényéhez érkezett egy többéves pályázati program, amely a Piarista Iskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésében valósult meg, a Nyelvtanulással a boldogulásért (EFOP-3.2.14-17) pályázat keretében. A pályázat célja volt, hogy hatékonyabbá váljon a nyelvoktatás a vidéki régiókban is. Ennek keretében hat félév során az ELTE-n tanuló nyelvszakos hallgatók tartottak angol-, német- és franciakurzusokat a gimnáziumban, amelyeken diákjaink ingyenesen vehettek részt. IKT eszközökhöz (okostábla, tabletek) és tankönyvekhez is hozzájutott az iskola a pályázatnak köszönhetően.

A projekt ezen kívül a nyelvtanárok továbbképzését is fontos célnak tartotta, ezért nyelvtanári szakmai délutánokra is sor került. A régió nyelvtanárainak bevonása teljes mértékben összecsengett a Piarista Iskola stratégiai céljaival, hiszen intézményünk kezdeményezője szeretne lenni a város és a régió oktatási intézményei között a különböző tematikus területeken létrejövő együttműködéseknek.

A járványhelyzet miatt 2020. december 4-én online formában került sor a már hagyományos nyelvtanári szakmai délutánra, amelyen 12 tanár vett részt,  részben a Piarista Iskolából, részben más intézményekből. A találkozás lehetőséget nyújtott a kollégáknak egymás megismerésére és tapasztalatok kicserélésére is.

Az előadó az ELTE BTK Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszékének adjunktusa, Dr. Perge Gabriella volt, aki Az egyéni többnyelvűség fejlesztésének lehetőségei címmel tartott webináriumot. A fókuszban az a kérdés állt, hogyan hasznosíthatók a megszerzett idegen nyelvi ismeretek és stratégiák (ill. az anyanyelvi ismeretek) további idegen nyelvek tanulása esetén.

Biztonsággal állíthatjuk, hogy a többéves projekt valamennyi résztvevője rengeteget profitált a Nyelvtanulással a boldogulásért pályázatból. 

Talmácsi József, munkaközösség-vezető

Submitted by talmacsi.jozsef on