2020. 12. 17.

Novemberben indultak újra a nemzetközi angol óráink. Idén a Gimnázium mellett az Általános Iskola is bekapcsolódott.

Az együttműködés a piarista nemzetközi találkozók, Erasmus plus szakmai látogatások és stratégiai együttműködési projekt kapcsán alakult. Jelenleg immár két spanyol, egy katalán, egy argentin, egy-egy lengyel és szlovák iskolával működünk együtt. Tavasszal még délutáni, fakultatív keretek között zajlottak a nemzetközi találkozók, idén már tanórai keretek közt valósul meg.

Ezeken a nemzetközi, online térben, videokonferencián zajló órákon a diákok előre megadott témákról beszélgetnek vegyes kiscsoportokban és készítenek közös prezentációt, amit aztán be is mutatnak a végén az egész csoportnak.

A módszer egyszerűnek tűnik, de komoly kitartásra és készülésre van szüksége a résztvevő pedagógusoknak, hiszen sok tényező jelent kihívást:

  • a technológia esetlegessége, internetkimaradás, emiatt a diákok kiesése;
  • a nyolcadikos diákjaink és a spanyolországi diákok az iskolából vesznek részt, ez akusztikai és sávszélességi nehézségeket okozhat;
  • a csoportok gyors beosztása a videokonferencián, hogy kellően vegyes és hatékony csapatok jöjjenek létre;
  • olyan témák találása, amelyek megszólítják a diákokat – a diákok motivációja nagyon különböző, és ez egy “kötelező” foglalkozás...;
  • a különböző nyelvi szinten lévő diákok segítése, hogy mind részt tudjanak venni;
  • különösen sok odafigyelést igényel az alacsonyabb nyelvi szinten levő csoportok óráinak előkészítése – a jobban beszélő diákok önállóbban, kevesebb tanári segítséggel, iránymutatással is jobban boldogulnak és profitálnak a találkozásból.

Az utóbbi időben sikerült szlovák és lengyel iskolával német nyelvű órákat is indítani, és lehetőséget látunk a francia nyelv területén is.

Vannak más kapcsolódó kezdeményezéseink, ötleteink is, most mindenesetre elsődleges, hogy a meglévő csoportok stabilizálódjanak. Hogy a diákokkal közösen fejlesszük a közös nyelvórák módszertanát, hogy a gyakorlatot leírhassuk, mások számára is hozzáférhetővé tegyük.

Célunk, hogy a programba minél több nyelvi csoportot be tudjunk vonni, ehhez megfelelő nemzetközi hálózat is kialakuljon. Hosszabb távon keressük a lehetőségét, hogy minden évfolyam bekapcsolódhasson és idővel ki tudjunk lépni a nyelvoktatás keretei közül, interdiszciplináris nemzetközi projekteket valósítsunk meg.

Mindez illeszkedik a jelenleg futó „Transformation through science” - Erasmus plus - Iskolai, óvodai partnerségek pályázatukhoz (2019-1-HU01-KA229-061208_1), és ezt a tevékenységet is szeretnénk támogatni az október végén beadott Erasmus akkreditációs pályázatunkkal is.

Mindebben támaszkodunk a piarista iskolák nemzetközi hálózatára is – vagy lehet, hogy jobb úgy fogalmazni, hogy igyekszünk tenni azért, hogy ebben a hálózatban oktatási együttműködés is minél szélesebb körben valósuljon meg.

A katalán partneriskola megkeresésére januártól elkezdjük az alsóbb évfolyamok csatlakozásának előkészítését.

Köszönet a lelkes kollégáknak: Vargáné Csűri Bernadett, Bukovszki Erika, Galikné Bertus Annamária tanárnőknek és Talmácsi József tanár úrnak.

Mikulás Domonkos igazgató 

Submitted by mikulas.domonkos on