2021. 05. 22.

Május 19-20-án zajlott a 'Digitális környezet az oktatásban" EFOP 3.2.3 pályázat támogatásával megvalósuló online konferencia, mely "A valóságra figyelő iskola és a digitalizáció" címet viselte.

Az online közös munkába iskolánk 35 munkatársa kapcsolódott be, a sok jelentkező miatt a gimnáziumban tanítás nélküli munkanapot kellett beiktatni (23 gimnáziumi, 7 felsős és 2 alsós pedagógus vett részt a programon).

Az első nap Főző Attila, Horváth Ádám, Koren Balázs és Prievara Tibor meghívásával zajlott kerekasztal beszélgetés, mind a négyen a digitális pedagógia legkiválóbb szakemberei. A kerekasztalt Lázár László és Mikulás Domonkos vezették.

A második napot rövid előadások keretezték - reggel Both Vilmos, Szertics Gergely, Mudri György, Márkus Roland és Molnár Lehel, végül kecskeméti, szegedi és budapesti diákok közösen, a délutáni zárás előtt Ságvári Bence tartottak előadásokat. Ezek az előadások a minket körülvevő világot vagy a belső valóságunkat mutatták be különböző nézőpontokból, a pasztorális területtől a pénzügyi világig.

A konferencia súlyponti része a résztvevők közös munkája volt. Az első szekcióban a munkatársak által hozott rövid prezentációk segítségével mutattuk be egymásnak digitális pedagógiai gyakorlatunkat. 35 pedagógus 46 prezentációval jelentkezett ezekbe a szekciókba előadóként, közte 15 kecskeméti kolléga. A művészeti neveléstől a természettudományos oktatásig, az egyes szoftverek használatától a pedagógusképzés módszertanáig sokszínű gyakorlatot mutattunk be egymásnak.

A másik három idősávban a szekciókban tematikus beszélgetések vagy műhelyek zajlottak. A tematikus beszélgetésekben egy-egy témáról gyűjtötték össze a csatlakozók gondolataikat, szempontjaikat továbbgondolásra, vagy vitatták meg azokat. A műhelyekben az volt a cél, hogy az egyes konkrét megfogalmazott területekben a résztvevők segítsenek a közös előrelépésben. Megfogalmazzanak teendőket, első lépéseket, amelyeket ajánlanak rendtartományi szinten, vagy az egyes iskoláknak továbbgondolni és megvalósítani. Téma volt például egyes tantárgyak tanításának digitális vonatkozásai vagy az okostelefonok használata, műhelymunka zajlott például a tanulói laptop program lehetőségéről vagy a nemzetközi együttműködésről, nyelvórákról. Ez a szekció angol nyelven zajlott, és bekapcsolódtak partneriskoláink tanárai is: Gabriela Zelikova, Silvia Jakubová Szlovákiából, Jordi Coll Katalóniából, Agnieszka Bajkowska Lengyelországból és Candeleria Luque Argentínából.

Az egyes szekciók meghatározott módszertan szerint zajlottak: ötleteléssel, kiscsoportra bomlással, megvitatással, majd közös összegzéssel, tételmondat megfogalmazásával. Az elhangzottakról feljegyzés készült, ami a plenáris alkalmak felvételével együtt a piarista iskolák pedagógusai számára elérhető lesz.

A konferencia folytatása az intézményi szintű feldolgozás és a következő lépések meghatározása lesz.

Előkészületként a Piarista Podcaston jelent meg interjú "Online tér vagy osztályterem" címmel az interneten.

A konferenciáról bővebb beszámoló a tartományi honlapon olvasható, illetve visszanézhető a Rendtartomány Youtube csatornáján.

Mikulás Domonkos igazgató

 

Submitted by mikulas.domonkos on