2018. 06. 07.

Határtalanul! tanulmányi kiránduláson vettek részt iskolánk hetedikes diákjai a Felvidéken. 

A négynapos kirándulásra hosszas előkészítő folyamat után került sor.  Igyekeztünk mindent úgy szervezni, hogy diákjaink a lehető legjobban érezzék magukat. 

Még hónapokkal ezelőtt felvettük a kapcsolatot az ipolysági  Pongrácz Lajos Alapiskolával, és közös programot terveztünk az ottani diákokkal. Megérkezve hozzájuk rövid ismerkedésre került sor, mely után közösen magyar népdalokat énekeltünk, majd prezentációkat, bemutatkozásokat hallhattunk a házigazda és a vendég diákoktól településükről, iskolájukról.  Megismertettük az ipolysági magyar diákokat a nálunk nagyon népszerű oktatássegítő alkalmazással, a Kahoot!-tal, és játszottunk is. A Felvidéken rengeteg érdekességgel, történelmi helyszínnel,  magyar írókkal, költőkkel, az  ő életük fontos helyszíneivel találkozhattunk. Az előkészítő foglakozásokon megszerzett elméleti tudást pedig megismerő, felismerő, megtapasztaló ismeretszerzéssel tették teljessé diákjaink.

Eljutottunk a Koháry család  ősi várába, Fülekre, láttuk és bejártuk Kassa nevezetességeit, énekeltünk a Szent Erzsébet-dómban. Sétáltunk a zólyomi és késmárki vár falai között, láttuk és éreztük, ahogy azokat lépcsőket Balassi Bálint vagy a Thököly család tagjai koptatták. Megéreztünk egy keveset Mikszáth, Madách, Petőfi gyerekkorából, életéből. Az Arany János-emlékév kapcsán felkerestük Alsósztregován a Madách-kúriát, ahol felidéztük Arany és Madách barátságát. Történelmünk és irodalmunk nagyjairól koszorúzással  és imádsággal is megemlékeztünk.

Megismertük Lőcsét, Jókai ismert regényének a helyszínét, és leereszkedtünk a dobsinai jégbarlangba. Siklóval és lanovkával felmentünk a Tátra csúcsai közé, és sétáltunk a Csorba-tó körül a jó hegyi levegőn is.

Köszönjük a pályázat nyújtotta anyagi forrást, Soós Zoltán idegenvezetőnk kalauzolását, a szülői segítséget és az iskolavezetés támogatását, valamint a kísérő tanárok: Anikó néni és Tamás bácsi áldozatos munkáját.

Borbás Márta, Szeleczkiné Marozsi Edina, Bogár-Szabó Ádám hetedikes osztályfőnökök

Submitted by bogar-szabo.adam on