2011. 12. 23.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS  ERDÉLYBE 

Határtalanul Pályázat Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA-11-HA-01 Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre című pályázati felhívására benyújtott "BGA-11-HA-01 Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre" című pályázatát a Bethlen Gábor Alap Bizottsága 1 463 000 forint összegű támogatásban részesítette iskolánkat. 

A pályázat keretén belül a 7. évfolyam diákjai kapnak lehetőséget a kiutazásra. A tanulmányi kirándulás elsősorban a nagy Magyarország történelmi és kulturális életének megismerését célozza meg. Ezen helyszíneket bejárva elmélyült tudásra tehetnek szert a gyerekek, valamint csodálatos tájakat ismerhetnek meg diákjaink a túrák alatt. Természetföldrajzi és biológiai tekintetében is (új növény- és állatfajok) új ismereteket szerezhetnek. A magyar kultúra nem szorítható a mai politikai határok közé. Célunk a határon túlra szakadt nemzeti kultúrával való  megismerkedés (történelem, helytörténet, néprajz, anyanyelv, stb.). Ezen túlmenően az emberi kapcsolatok, barátságok kialakítása, ápolása.

A kirándulás adta lehetőségek élményszerűvé teszik a korábban tanultakat (Erdély, Hunyadiak, fejedelmek, a történelmi helyek stb.). Közvetlen tapasztalattal szereznek új élményeket, megalapozzák a későbbi ismeretszerzéseiket. A tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatok, élménybeszámolók megtartása, a programok ismertetése és végrehajtása révén a diákok betekintést nyerhetnek az ottani életbe, a családlátogatás révén részeseivé válhatnak a kint élő magyarok mindennapjainak, láthatják életkörülményeiket és s az összetartozás révén segítő kezekre lelnek bennünk. Szándékaink szerint későbbi kirándulások alapját is képezi ez a tanulmányi út, előkészítve a cserediák kapcsolatokat. A tanulmányi kirándulás célja a már meglévő tudásukat bővíteni (történelem, természetföldrajz, néprajz, magyar irodalom és biológia), valamint kapcsolatteremtés és megtartás a külhoni magyar közösségekkel.

Hajagos Kiss Margit programszervező

 

Submitted by intra on