2006. 10. 02.

A harmadik együttléttel befejeződött az interkulturális tréningprogram, amelyen iskolánk, az Angolkisasszonyok diákjai és a pécsi roma nemzetiségi Gandhi Gimnázium diákjai vettek részt. Az összesen kilenc napos tréning három alkalomból állt, az első a Tihanyi Apátság vendégházában, a második Baján a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában a harmadik szintén Baján, a Szent László Művelődési Központ kollégiumában volt. Az összesen 23 diák az önismeret, kommunikáció, empátia, tolerancia és asszertivitás készségei köré csoportosított beszélgetésekben, játékokban vettek részt a saját élményű tréning keretében. A csoportot szlovákiai magyar trénerek vezették.

A programot ötödik alkalommal szerveztük meg a Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi mozgalom közreműködésével. Rendszerint a 11. évfolyam diákjai közül kerülhetnek ki a résztvevők. Az anyagi források függvényében szeretnénk, ha ez a program rendszeresen jelen lehetne iskolánkban (az előző három év például kimaradt).

A bajai alkalmakon a kísérők Gergály Anikó (Gandhi Gimnázium) , Czeglédi Zsolt és Mikulás Domonkos tanárok voltak.

Submitted by mikulas.domonkos on