2020. 10. 15.

A gimnázium idegen nyelvi munkaközössége 2020 október első hetében ismét megrendezte a Nyelvizsga Hete elnevezésű programot. Az volt a célunk, hogy a diákok minél több információhoz jussanak az egyes nyelvvizsgatípusokról, mintafeladatok megoldásával pedig felmérhessék, hogyan is állnak a felkészülésben. A járványhelyzet miatt az idén csak a nyelvi csoportokban zajlottak a programok, amelyeket a diákok saját nyelvtanárai koordináltak. 

A felsorolás (a teljesség igénye nélkül) mutatja, milyen változatosak voltak a nyelvórák ezen a héten:

  • A 10-es angolcsoportok online tájékoztatón, webináriumon vettek részt, amelyet a LanguageCert Nyelvvizsgaközpont tartott, a szervezést Vargáné Csűri Bernadett tanárnőnek köszönhetjük. A kétórás foglalkozás keretében kijavított fogalmazások áttekintésével kaptak a diákok jó tanácsokat az íráskészség feladat sikeres megoldásához. A második órában egy teljes szóbeli nyelvvizsga felvételének hallgatták meg, a jelölt teljesítményének értékelése, pontozása tájékoztatta a diákokat a vizsgán elvárt teljesítmény szintjéről. A 12. évfolyam angolosai a C1 szintről hallhattak tájékoztatót, ugyancsak a LanguageCert Nyelvvizsgaközponttól. 
  • Több csoport is megoldott mintafeladatokat, ezeken a nyelvvizsgák minden része terítékre került (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, levélírás, beszédkészség).
  • Volt, ahol a diákok maguk készítettek és adtak elő prezentációkat egy-egy nyelvvizsgáról. Bemutatták mind a szóbeli, mind az írásbeli feladatsorok felépítését.
  • Néhány csoportban már nyelvvizsgával rendelkező diákok számoltak be a saját nyelvvizsgaélményeikről, és adtak tippeket, biztatást a többieknek.
  • Máshol szóbeli vizsgán készült videót tekintettek meg a tanulók, így ismerkedve a vizsga részeivel, a vizsgáztatók szerepével, a feladatok súlyozásával. 
  • Azok a diákok sem maradtak ki a programból, akik még a nyelvtudás alacsonyabb szintjén vannak, ők A1, A2 vagy B1 szintű vizsgafeladatokkal próbálkoztak meg. 

Szintén a Nyelvvizsga Hetéhez kapcsolódott az az e-learning kurzus, amely három nyelvből (angol, német, francia) a B2 szintű nyelvvizsgára való készülésben segíti a diákokat. Az ELTE által összeállított MOOC tanfolyamon diákjaink ingyenesen vehetnek részt, köszönhetően a "Nyelvtanulással a boldogulásért" elnevezésű EFOP-3.2.14-17-2017-00001 pályázatnak. 

A Nyelvvizsga Hete során a gimnázium tanulói egy online kvízt tölthettek ki, amelyben nyelvvizsgákkal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk. A 102 kitöltő közül 26-an értek el maximális pontszámot, gratulálunk nekik: Pogonyi Lívia 12.a, Szabó Vivien 12.a, Juhász Csenge 12.a, Gallina Csanád 12.b, Sallai Lilla 12.b, Kátai László 12.b, Könyves Teréz 12.c, Domokos Gábor 11.b, Szűcs Zsófia 11.c, Kelemen Sándor 10.a, Barta Niké 10.a, Kántor Sándor 10.a, Kovács Adrienn 10.a, Ronkó Hédi 10.b, Barna Veronika 10.b, Deli Nóra 10.b, Farkas Bálint 10.b, Czégány Viktor 10.b, Mészáros István 10.b, Harmath Zsombor 10.b, Majoros Lilla 10.b, Pap Máté 10.b, Fricz Gergő 10.b, Fürj Zsombor 9.a, Biber Noémi 9.b, Mayer Maja 9.b.

Köszönjük a nyelvtanárok áldozatos munkáját és diákjaink aktív részvételét a 2020-as Nyelvvizsga Hetén!

Talmácsi József

 

Submitted by talmacsi.jozsef on