2023. 11. 06.

A közösségek életében mindig fontos szerepet töltenek be az ünnepek. Ilyen jeles alkalom volt negyedik évfolyamos tanulóink életében az elsőáldozás, melyre idén Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepén a ¾ 11-es szentmise keretében került sor.

Az elsőáldozásra harmadik osztályos koruktól kezdve intenzívebben készültek szentgyónással, imádságok tanulásával, szentmisén való rendszeres részvétellel. A gyerekek szüleik, testvéreik körében járultak az oltárhoz, mert fontosnak tartjuk, hogy életük ezen eseményén a család ne csak külső szemlélője, hanem lehetőség szerint aktív részese, befogadója legyen az Eucharisztiának.

A szentmise után agapé következett, ahol a gyerekek megkapták az emléklapokat Nyeste Pál plébános atyától, és megköszönték neki valamint Bodzáné Kutas Rita tanárnőnek a felkészítést.

Ezúton is köszönjük az esemény szervezése, előkészítése kapcsán végzett rengeteg munkát a 4. évfolyam tanítóinak.

Urunk, Jézus Krisztus!
Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben.
Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan
jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban.
Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk,
amikor szentáldozáshoz járulunk.
Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket,
hogy hozzád hasonlóvá váljunk.
Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled.
Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket
egymással is.
Egységet teremtő szentség ez.
Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat és
önmagadat az örök élet kenyereként adod
nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő
közösségét hozod létre belőlünk. Ámen.

Submitted by mikulasne.kati on