Előkészítő látogatás Pamplonában
2024. 01. 21.

2024. január 18-19-én előkészítő látogatáson vettünk részt Pamplonában a Colegio La Compasión Escolapios piarista iskolában. Februárban és márciusban 10 diákunkkal veszünk részt velük Erasmus plusz keretében diákcserében, és mindez a februári projekthetünhöz is kapcsolódik. Tavaly Magyarországon már történt az iskola munkatársaival kapcsolatfelvétel Vácott és Kecskeméten is, de ahhoz, hogy a programot jól előkészítsük, és hogy a két iskola közti együttműködést biztos alapokra helyezzük, jónak látszott a személyes találkozás is vezetői és szervezői részvétellel is.

A látogatás célja így az volt, hogy megismerjük az iskolát, az ottani fejlesztéseket, pedagógiai koncepciót, szándékokat a nemzetközi együttműködés terén, és a két hét múlva esedékes találkozás programját, kereteit, részleteit is átbeszéljük, kitaláljuk. A személyes kapcsolat létrejötte, találkozás kollégákkal és a projektben résztvevő diákokkal is segíti, hogy tudjuk, mire számítsunk, és alkalmazkodjunk egymás stílusához, igényeihez is. A körülmények, utazás módjának megismerése is segít, hogy a diákcsere minél biztonságosabb legyen majd minden szempontból.

Emellett ez a két nap lehetőséget teremtett arra is, hogy a másik pamplonai piarista iskola, és a közeli Tafalla piarista iskola munkatársaival is találkozzunk, és erősítsük, egyeztessük a piarista iskolák európai hálózatát, annak erősítéséért tett lépéseinket, a mobilitásokon túli vagy azoktól független együttműködési lehetőségeket keressük, segítsük egymást iskoláink nemzetköziesítési folyamatában.

Az első nap elsősorban a Compasión iskola megismeréséről szólt, és a mobilitási együttműködés kereteiről egyeztettünk. A második nap a két hét múlva esedékes program részletes átbeszéléséről szólt főleg.

A Colegio La Compasión Escolapios iskola 3-16 éves korig kínál nevelést, oktatást a diákoknak. A spanyol oktatási rendszerben ez óvodát, 1-6. évfolyamig általános iskolát és 7-10. évfolyamig középiskolát jelent. Akik a két éves érettségire felkészítő iskolában szeretnének továbbtanulni, ők a város másik piarista iskolájában tehetik ezt meg.

Az iskola korábban szerzetes nővérek által fenntartott iskola volt, azt vették át a piaristák. Az iskola vezetési struktúrája eltér a miénktől: az iskola élén két igazgató áll, egyik pedagógiai, másik “tituláris” igazgató. Emellett az egyes intézményrészek élén “koordinátor” vezetők állnak.

Pamplonában két piarista szerzetes közösség van: az egyik a belvárosi piarista iskola épületében, ők főképp az idős szerzetesek. A legtöbben közülük sok időt töltöttek misszióban különböző országokban. A másik közösség már kb. 25 éve egy óvárosi, két lakásból összenyitott rendházban él. Ők fogadnak be szerzetesnövendékeket is tanulmányaik idejére, önellátóan élnek a közösségben. Az első nap ők hívtak meg bennünket ebédre.

Az iskola az Emaús provinciához tartozik, ahol 2019-ben tettünk szakmai látogatást, annak beszámolójában részletesen írtunk a tartomány működéséről, az innovációk rendszeréről.

Most egy innovációt, “pautát” néztünk meg, aminek dokumentációját is megkaptuk, ez elsősorban az óvodás korosztályt érinti. Egy érzékekre figyelő szobát alakítottak ki, ahova a gyerekeket hetente egyszer viszik. A fények, hangok, tapintás játszik fő szerepet, ami fejleszti a kicsik érzékelését, figyelmét, koncentrációját, nyugalmát. Korábban a csoportszobákban rendezték ezt be, de most külön helyiség áll rendelkezésre berendezve. Óvodás korosztálynál fiatalabbakat is hívnak ide rendszeresen szülőkkel, ami a beiskolázást is hivatott segíteni. Az érzékszervi szobán kívül láttuk az üvegfalak által uralt tanítási tereket, a mozgásfejlesztést segítő szobát, ahova szintén hetente járnak a diákok. Épp szabad játék volt: a diákok először megbeszélték, hogy mit szeretnének játszani, és talán uszodát választottak, azt játszották, hogy ott vannak.

Láttuk a technika műhelyt és a média műhelyt is, ahol a diákok podcastokat, videókat szoktak készíteni, a zene termet, ahol sok hangszer állt rendelkezésre.

Az iskola a Pamplonához tartozó Rochapea-ban van, egy lakótelepek által uralt városrészben, ahol jellemzően munkások élnek, ez jelenti az iskola beiskolázási bázisát. A kötelező angol mellett az iskolában a legtöbben baszkul is tanulnak, de aki nem szeretne, azok más tárgyakat választhatnak helyette (pl. francia, általános nyelvi fejlesztés). A beiskolázásért itt is meg kell küzdeni.

A mobilitási programunk előkészítésében abban állapodtunk meg, hogy javaslatuknak megfelelően a fenntarthatóság témáját tartjuk központban. Lesz szó a kölcsönös látogatás során környezeti fenntarthatóságról, a lakótelepi környezet élhetőbbé, a közlekedés biztonságosabbá tételéről, a környezeti adatok méréséről és értékeléséről, szelektív hulladékgyűjtésről, környezettudatos közlekedésről, és talán az oPen Lab projektről is, amelyhez a pamplonai iskola is kapcsolódik és az uniós Horizon 2020 programban valósul meg. Az iskolától pár perc sétára megnézhettük az elmúlt évek egyik konkrét projektjének végtermékét, amely a  lakótelepi környezet élhetőbbé, a közlekedés biztonságosabbá tételéről szólt: az önkormányzattal koprodukcióban az iskola diákjai   növényeket ültettek egy útkereszteződés négy sarkára kettős céllal. A létrehozott ‘kertek’ egyrészt segítik a vízelvezetést, másrészt jelentős mértékben csökkent a gyalogos balesetek száma. Egyik óraközi szünetben találkoztunk és röviden beszélgettünk a diákcserében résztvevő tanulókkal is. Bemutatkozás után kérdezgettük őket és megválaszoltuk kérdéseiket. Meggyőződtünk róla, hogy nyitottan várják a találkozást, és örömmel fogadják diákjainkat.

Csütörtök délután a Colegio Calasanz piarista iskolában tettünk látogatást. Találkoztunk az Erasmus projektek felelősével, akivel a lehetséges nemzetközi együttműködésről beszéltünk a nemzetközi órákról - akár francia vagy latin nyelv kapcsán is tudunk egymáshoz kapcsolódni -, az őszi diákkonferenciákról, a rövid- és hosszútávú diákmobilitások lehetőségéről többek közt. Emellett az iskolában zajló projektekről is beszéltünk, például a szolgálat általi tanulásról (service learning - aprenizaje y servicio). Érdekes lehet számunkra a 4-6. évfolyamosok projektalapú tanulás programja, vagy az alsós évfolyamokban az “innovamath” program használata is.

Szintén meglátogattuk a piaristák “Ikaskide” projektjét. Pamplona belvárosában két helyen folyik sok önkéntes bevonásával a mi tanodáinkhoz hasonló tevékenység. A rászoruló diákok délután négy után mehetnek ezekre a helyekre, ahol önkéntesek segítenek nekik a házifeladat elkészítésében, korrepetálásban, foglalkozások tartásával. Adományokból, pályázatokból tartják fenn ezt a tevékenységet, amelyet négy munkatárs segít. A mi csereprogramunkban is tervezzük, hogy kapcsolódunk ehhez a programhoz a látogatás során.

Csütörtök este a közeli Tafalla piarista iskolájának igazgatójával és az Erasmus programjuk megvalósításán dolgozó két munkatársával is találkoztunk. Ők nemrég kapták meg az Erasmus akkreditációt, és a most megelőző kedden volt velük online megbeszélésünk a lehetséges együttműködésről. Ott merült fel, hogy személyesen is találkozhatunk. Főleg az akkreditációs projekt során szerzett tapasztalatokról beszélgettünk, emellett az együttműködés kialakításának lehetőségeiről. Ők egy kisvárosi iskola, a körülményeik eltérnek a nagyobb városok iskoláitól. A jövő évben talán a mentális egészség kapcsán indítanánk velük együttműködést.

Jópár éve működünk együtt spanyolországi piarista iskolákkal, és látjuk, hogy hogyan alakul a nemzetköziesítéssel kapcsolatos szemléletük. Jó volt megélni, hogy a három iskola, amelyek munkatársaival most személyesen is találkoztunk, stratégiai szemlélettel tekintenek a nemzetköziesítésre, vezetői elkötelezettség van mögötte, és ez segíti az Erasmus tervben megfogalmazott célunkat, hogy stabil hálózat alakuljon ki, amelyben rendszerszinten működhet az együttműködés. A Compasión iskola például ilyen módon tekint az általunk kezdeményezett nemzetközi órákra, és mindhárom iskola rezonált arra a törekvésünkre is, hogy minden évben minden diák legalább egy nemzetközi projektbe, tevékenységbe kapcsolódjon be.

A két napban abban is segítettek a vendéglátóink, hogy Pamplonával és a környékével is ismerkedjünk. Sétáltunk az óvárosban, és rövid kirándulást tettünk a környéken. Kívülről tudtuk megnézni a településeken kívül álló nyolcszögletű Santa María de Eunate templomot, ami egyes legendák szerint templomos lovagoké volt, és a Szent Jakab zarándokút egyik állomása. Meglátogattuk még a szintén a zarándokúton lévő Estella városát és két templomát, közte a középkori San Perdo de la Rúa templomot, ahol épp egy kórus próbált.

Navarra tartomány történelmileg a baszkokhoz kapcsolódik, de politikailag független. Vannak olyan iskolák is, ahol a baszk az oktatás nyelve, és a legtöbb iskolában a baszk nyelvet is tanítják. Emellett a baszk területhez hasonló kiváltságokat is élvez Spanyolországban.

A két nap alatt sikerült áttekinteni a két iskola komplex együttműködését, ennek figyelembevételével előkészíteni a közelgő diákcserét. Személyes kapcsolat jött létre vezetőkkel és számos bekapcsolódó pedagógussal. Emellett a helyi piarista közösséggel és két másik piarista iskolával is kapcsolatba kerültünk, ami segíti a hálózatos működés erősítését.

A mellékletben a beszámoló képekkel illusztrálva olvasható.

Mikulás Domonkos, Bukovszki Erika

/sites/default/files/styles/tartalom_kep/public/2024-01/20240118_101513.jpg?h=3d8826f6&itok=0Oth2yku
Submitted by mikulas.domonkos on