2018. 04. 18.

Iskolánk felső tagozata idén is bekapcsolódott a Digitális Témahét országos programsorozatába.  Ebben az évben igyekeztünk a legnagyobbakat, nyolcadikos diákjainkat megszólítani, méghozzá olyan témával amely közel áll hozzájuk: kortárs témahetet szerveztünk.  Olyan foglalkozásokkal készültünk, amelyek keretében a diákok az általuk használt okoseszközökkel önállóan kerestek, kutattak információt az interneten, és integrálták az iskolában korábban szerzett ismeretanyagba.

Biológiaórán környezetvédelmi témákkal foglalkoztak a diákok. Kutatásaikból szép hosszú lista alakult ki, majd páros munkában dolgoztak egy általuk választott problémán, oly módon, hogy tableteken kellett utánanézniük adatoknak, fogalmaknak, történéseknek, esetleges problémamegoldásoknak. A következő aktuális témák kerültek feldolgozásra: üvegházhatás, ökológiai lábnyom, savas eső, vízszennyezés, levegőszennyezés, élelmiszerválság, túlnépesedés, ózonréteg vékonyodása, fosszilis és megújuló energiaforrások. A kidolgozott témákat a gyerekek word formátumban vagy ppt-ben rögzítették, majd a google classroomba feltöltötték, így mindenki számára elérhetővé vált az összes anyag. Egy másik osztály a rákbetegségekkel és a rákkutatás eredményeivel foglalkozott, ugyancsak digitális eszközök igénybevételével.

Hittanból a mögöttünk álló nagyheti szertartások menete, szokásai volt a téma. Önállóan keresték a szertartásokkal kapcsolatos kiegészítő információkat. 

Irodalomórán József Attila költészetével ismerkedtek. A Tiszta szívvel​ című verset nemcsak előadóművész tolmácsolásában hallgatták meg, hanem tanulmányozták a RedBull Pilvaker mai zenei feldolgozását is, vizsgálva a képi és hangi megjelenítés modern eszközeit és a vers 21. századi aktualitását.

Történelemből a magyar választások elmúlt eseményeit dolgozták fel a diákok. Olyan fogalmak kerültek elő, amelyekkel a sajtóban találkozhattak az elmúlt hetek során: képviselő, választókörzet, országos lista stb. A gyerekek utánanéztek saját megválaszott képviselőjüknek, a jelölés folyamatának,  elemezték a választási eredményeket. 

Csatlakozó rendezvényként a költészet napi hagyományos közös versmondás is digitális jelleget öltött. Környezettudatossági célzattal ezúttal arra kértük a diákokat, hogy töltsék le telefonjukra a kiválasztott verseket, és arról szavaltunk együtt, ezzel nagy mennyiségű papírt és nyomtatófestéket takarítva meg. 

Bízunk benne, hogy a Digitális Témahét idei programjai olyan élményeket jelentettek diákjainknak, melyek segítik őket a digitális módszerek és eszközök tudatos, az élethosszig tartó tanulást szolgáló használatában.

Bogár-Szabó Ádám, a témahét koordinátora

 

 

Submitted by bogar-szabo.adam on