2018. 04. 20.

2018. április 9-13-án megtartott digitális témahét programjába, melynek témája: TestKultúra, történelem tantárgyból a 10.a osztály kapcsolódott be 2 tanórán, amikor a latin-amerikai indián kultúrákról szereztünk új információkat. A maja, azték és inka kultúra (valamint néhány kevésbé ismert latin-amerikai kultúra -  Nazca, Paracas, Mochica stb.) kapcsán megismertük szokásaikat, vallásukat. Többek között képek segítségével beszélgettünk sajátos temetkezési szokásaikról (mumifikálás, inka uralkodók múmiáinak megőrzése), a felbukkanó testtorzítási szokásaikról (pl. koponyatorzítás, trepanáció, fülkorongok használata), a vallásukhoz kapcsolódó szokásaikról (labdajáték, emberáldozat Közép-Amerikában), valamint a gazdaságukról, táplálkozásukról. Az órákon a diákoknak lehetőségük volt bemutatni otthoni gyűjtőmunkájukat, a szemléltetéshez prezentációt készítettem, beszélgettünk a felmerülő kérdésekről (pl. az extrém külső a mai világban - tetoválás, fültágító stb.), valamint mobiltelefonjuk segítségével ők is gyűjtöttek adatokat, képeket a témához.

(Gáspár Judit)

A programokba minden 10. évfolyamos diákot bevontunk. Idegen nyelv, földrajz, történelem, rajz órán változatos témákon keresztül próbálták körbejárni, miként befolyásolja mindennapjainkat a múlt, a jelen és a főként a média által előre vetített jövő.

A témahét idei egyik fő gondolata a médiatudatosságra való nevelés, amiben nagy szerepe van a fiatalokat körülvevő helyeknek és embereknek, amit 14-18 éves korukban főként a középiskola alkot. Fontos szerepünk van tehát mindannyiunknak, hogy életképes, befogadható tapasztalatokkal segítsünk abban, hogy minden diákunk a saját lehetőségei és korlátai mellett/ellenére megtalálja önmagát.

A témahét zárása a tanév végén egy kiállítás keretében történik majd, ami rajz órai projektekből és a diákok prezentációiból áll. Hogyan látják magukat, hogyan láttatnák magukat, hogyan láthatják magukat? 

A digitális eszközök nagyon hasznosak, a mögöttük lévő hatalmas adathalmaz rendkívül sokat segíthet midnennapi teendőinkben. Most kell megtanulni ezekkel tanulni.

Matusz Gabriella

 

Submitted by matusz.gabriella on