2018. 04. 17.

Az elmúlt héten tagozatunk kiemelt figyelemmel igyekezett használni a tanulásszervezésben a digitális tartalmakat. Ez nemcsak a pedagógusokat jelenti, hanem a gyerekeket is.

Tanítóink óráin megjelentek a következő tartalmak:

  • Matematika órán az ismeretek gyakorlásakor, számonkérésekor, szorzótáblák és bennfoglaló táblák témakörben, egyéni és csoportos munkában.
  • Olvasás órán a Költészet napja alkalmából a Google Classroom alkalmazásakor interaktív szófelhőben ismerkedtünk József Attila költészetével, életével.
  • Nyelvtan órán az ismeretek rendszerezéséhez 4. osztályban közös ötleteléshez használtuk az eddig teljesen ismeretlen Padlet alkalmazást.
  • Fejlesztő órákon nyelvtani és matematikai készség fejlesztéséhez, gyakorláshoz szívesen használjuk az Okosdoboz interaktív feladatait, a tankockákat.
  • Környezet és angol órákon is használtunk digitális eszközöket, Magyarország nagy tájaiból  a gyerekek tartottak projektmunkában kiselőadásokat ppt-t használva.  

 

Nagy örömünkre nemcsak mi, tanítók voltunk aktívak, hanem a tanulók is! Szívesen készültek saját készítésű Power Point bemutatókkal, kiselőadásokkal, projektmunkákkal.

Hogy minél szélesebb körben tudjuk bevonni a tanulókat, évfolyamonként Kahoot! játékra hívtuk az osztályokat. Voltak olyan tanulók, csoportok, akik most ismerkedtek ezzel a „játékkal”. Nagyon jó hangulatban teltek ezek az órák, megtapasztaltuk, hogy játékosan is mennyi új ismeretre tehetünk szert.

Köszönjük mindenki segítségét, aki munkájával támogatta ennek a hétnek a megvalósulását.

Az alsó tagozat tanítói

Submitted by lintner.tunde on