2020. 08. 27.

„A jövő pedagógiája felé" - Erasmus plus - Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázatunk: 2019-1-HU01-KA101-060086

2019. június 30. - 2020. június 29.

 

A pályázat során megvalósult mobilitások:

 

Kapcsolódó projektek, beszámolók


 

A pályázati összefoglaló

 

Miért pályáztak erre a projektre?

Minden mobilitás esetén fontos volt a részt vevő kollégák motivációja a szakmai fejlődésre, az iskola fejlesztésére.

 • Az angol nyelvoktatás terén az intenzív nemzetközi kapcsolatok, az angol munkanyelv szerepének erősödése, az angol szaknyelv oktatásba való bekerülése, és a nyelvpedagógiai szakmai fejlesztési igény játszott szerepet.
 • A német nyelvi képzésnél az általános iskola bevonása a cserekapcsolatokba, a spanyol képzésnél a spanyol nyelvű iskolai kapcsolatok erősödése motivált minket. A projektpedagógia képzés illeszkedett az iskola fejlődésébe és szükség van ezen a téren erősítésre.
 • A diáklaborhoz kapcsolódó szakmai látogatással a korábbi évek jó tapasztalatai alapján szerettük volna folytatni a nemzetközi tapasztalatok gyűjtését és kapcsolatok erősítését.
 • Az Emaús provinciába tett szakmai látogatás folytatása volt az előző év katalán szakmai látogatásának. Egy új, másfajta innovációs modell keltette fel az érdeklődésünket, és a partnerek is bátorítottak minket, hogy szívesen kerülnek velünk ennek kapcsán kapcsolatba, mutatják be gyakorlatukat. A fenntartónk is jelezte, hogy szívesen kapcsolódik e szakmai úthoz más iskoláival.

Célkitűzések: Mit kívántak elérni a projekt megvalósításával?

Minden tevékenységnél cél volt a bekapcsolódó kollégák bevonása az iskola nemzetközi fejlődésébe, a pedagógiai megújulásba való erősebb bevonása, motivációjuk erősítése. Emellett inspirációk, jó gyakorlatok gyűjtése, az iskola munkájának katalizálása.

 • Az angol nyelvoktatást érintő mobilitások kapcsán cél volt a kollégák fejlesztése a mai angol nyelvben, ehhez kapcsolódó innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása. Konkrét területek, az inklúzió, a pedagógusi nyelvtudás frissítése, a CLIL módszertanok, természettudományos szaknyelvben való fejlődés volt annak érdekében, hogy a nyelvoktatás és az angol nyelv használata más tárgyakban hatékonyabb legyen.
 • A német nyelvtanfolyamnál a cél a kolléga nyelvtudásának frissítése volt annak érdekében, hogy az általános iskolát jobban be tudjuk kapcsolni a nemzetközi kapcsolatokba.
 • A spanyol nyelvtanfolyam célja a spanyol nyelvű kapcsolatok erősítése volt a hasznos nyelvtudás eszközével.
 • A projektpedagógia képzés célja a módszertani tanulás segítségével a diákok jobb bevonása, a tantárgyi kapcsolatok erősítése.
 • A diáklabor látogatás célja a hálózatosodás erősítése és jó gyakorlatok gyűjtése volt.
 • Az Emaús provinciai látogatással az itthoni pedagógiai megújulási folyamat erősítése volt célunk.

Megvalósítás: Milyen tevékenységeket valósítottak meg?

A projekt során 8 mobilitás valósult meg, ehhez kapcsolódtak egyéb tevékenységek. Nyitó képzéssel indítottunk, ahol a célokat és tevékenységeket tisztáztuk. A képzések mind megvalósultak nyáron, ezekről augusztus végén számoltunk be a nevelőtestületnek. A szakmai látogatások a tanévben zajlottak, ezekhez előkészítő és értékelő alkalmak kapcsolódtak. Az előkészítés az iskola kibővített vezetői csapatában zajlott, az értékelés, disszemináció a nevelőtestület értekezletein és a kibővített vezetői csapatban is. A tevékenységekről az iskola honlapján, nyomtatott és digitális média felületeken számoltunk be. A módszertani képzések kapcsán disszeminációs alkalmakat tartottunk munkaközösségi körben.

A megvalósult mobilitások:

 • 3 kéthetes nyelvtanári képzés (CLIL módszertan, mai angol nyelv, inkluzív oktatás)
 • 1 egyhetes német nyelvi képzés
 • 1 kéthetes spanyol nyelvi kurzus
 • 1 egyhetes projektpedagógiai képzés (PBL)
 • Szakmai látogatás a németországi diáklaborok egyesületének éves konferenciáján Drezdában, hozzá kapcsolódva diáklaborok látogatása Chemnitzben.
 • Szakmai látogatás a spanyolországi Emaús piarista provinciában, a Suma y sigue innovációs projekt megismerése és iskolák látogatása, konkrét innovációkkal való találkozás.

Eredmény: Milyen eredményeket értek el?

Minden mobilitáson vettünk át jó gyakorlatokat.

 • Az angol oktatásban a C1 nyelvvizsgák száma emelkedett (2020-as évfolyam: 11 komplex, 4 szóbeli a 2017-es 1-hez képest). A kollégák nyelvtudása frissült. A KA2-es projektben 4 vendég diák számára több tárgyból adtunk angol nyelvű képzést természettudományos tárgyakból, az angol csoportokba is bekapcsolódtak. Ez a magyar diákok nyelvi kompetenciáit is fejlesztette, ebben segítettek képzések.
 • A felső tagozat bekapcsolódott a salzburgi és rheinbachi kapcsolatba, a vendég diákok ott is részt vettek tanítási órákon.
 • Spanyol nyelvterületen a kapcsolatok erősödtek (spanyol, argentin). A megszerzett spanyol tudást a KA1-es spanyolországi szakmai úton, és a KA2-es katalóniai képzésen hasznosítottuk, alkalmanként tolmácsolásban is segített.
 • A projektpedagógia képzés segítette a felső tagozatos népmese projekt megvalósulását, és a képzés során bolgár kollégákkal közös projektet is kidolgoztak.
 • A laborlátogatásokból jó gyakorlatokat hoztunk haza, és két KA2-es projekt kidolgozásába is bekapcsolódtunk a szakmai látogatáshoz kötődő kapcsolattal.
 • A Suma y sigue spanyol projekt megismerése elindított egy folyamatot fenntartói szinten a diákkompetenciákból kiinduló innovációs rendszer kidolgozására.
Submitted by mikulas.domonkos on