2019. 04. 10.

2019. április 10-én nyelvtanároknak szóló szakmai délutánra került sor iskolánkban. A program a Piarista Iskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésében valósult meg, a Nyelvtanulással a boldogulásért (EFOP-3.2.14-17) pályázat keretében. A pályázat célja, hogy hatékonyabbá váljon a nyelvoktatás a vidéki régiókban is. A Piarista Iskola fontos stratégiai céljának tartja, hogy kezdeményezője legyen a város és a régió oktatási intézményei között a különböző tematikus területeken létrejövő együttműködéseknek. Ezért hívtuk az alkalomra Kecskemét és környéke iskoláinak nyelvtanárait. Majd harminc tanár vett részt a szakmai délutánon, részben a Piarista Iskolából, részben a többi intézményből. A találkozás lehetőséget nyújtott a kollégáknak egymás megismerésére és tapasztalatok kicserélésére is.

A két előadó az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékéről érkezett. Dr. Dóczi Brigitta adjunktus a szókincs és a nyelvtan tanításáról adott elő, külön kiemelve az IKT eszközök használatát. Dr. Katona László adjunktus témája a bátorító nevelés volt, ennek illusztrálására sok példát hozott saját szakmai gyakorlatából. 

Terveink szerint a következő szakmai délutánra 2019 őszén kerül sor.

Talmácsi József, munkaközösség-vezető

Submitted by talmacsi.jozsef on