2015. 03. 30.

 

Idegen nyelvi témahét az alsó tagozaton

Harmadikos és negyedikes diákjaink számára ebben a formában másodszor került sor az idegen nyelvi témahét megrendezésére. Az egy hét alatt 15 tanár bevonásával 72 tanítási órán bővíthették ismereteiket tanulóink. Megismerkedtek európai szomszédainkkal, de nem csak a francia, német, angol nyelv szépségében gyönyörködhettek, hanem a környező országok tájaiban is. Megismerték Európa más népeinek szokásait ételeiken, dalaikon, legendáikon, hagyományaikon keresztül. A bemutatót segítette két anyanyelvi tanárunk is: Manuela Schwind és Delphine Marti.

A gyerekek nagyon élvezték ezt a néhány napot, hiszen a munka nem a hagyományos keretek között folyt, kooperatív csoportmunkában, szakértői mozaikkal dolgozták fel az új ismereteket.

Köszönjük a szervezést az alsó tagozatos kollégáknak és a nyelvtanároknak.

A program a TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0223 pályázat támogatásával valósult meg.

 

Kovács Zoltánné alsós tagozatvezető

 

Submitted by intra on