2023. 12. 05.

„Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég, …. Jöjj el gyermekarcú Isten, szállj
közénk!”


A Karácsony eljöttét mindannyian nagyon várjuk. Az ünnepkör bevezető része
az Advent, a Karácsonyt megelőző várakozási időszak, mely Jézus születésére,
az Úr eljövetelére emlékeztet. Mi keresztény emberek szeretettel készülünk erre
az ünnepre.
Iskolánk alsó tagozatán az első gyertyát a 4. évfolyam diákjai által vezetett
áhítat keretében gyújtottuk meg. A diákok énekeltek, verset mondtak. Nagy
Attila atya beszélt nekünk a fényről, mely az életet jelenti. Lelkünk fénye pedig
a szeretet. Az éltető fény maga Jézus Krisztus. A Megváltó éltető fényt, meleget
hoz számunkra.
A rövid elmélkedés után megáldotta a koszorúkat, kérve Istent, hogy adja meg
számunkra az adventi örömöt és ezáltal egyre jobban növekedjünk az Ő
kegyelmében.
Köszönjük Nagy Attila atyának az adventi gondolatait, a 4. évfolyam
színvonalas áhítatát és felkészítő tanáraiknak Szemerédy Bea, Pipeiné Dávid
Judit, Marticsekné Sápi Csilla, Mikulás Gáborné munkáját.

Submitted by nagy.bela on